• Przechowalnia 0
 • Cennik

  HTML   CSV

  Facebook Messenger
  Facebook Messenger

  druk odstąpienia od umowy

  .....................................................

  .....................................................

  .....................................................

  Dane Klienta:

  Dane Przedsiębiorcy:

  „Kosmeo 24” Zbigniew Dąbrowski

  ul. Długa 13

  95-100 Zgierz

  Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):

  Data zamówienia:

  Data odbioru towaru:

  Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta (-ów) (*):

  Adres konsumenta (-ów):

  Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

  / w następujący sposób (*):

  Podpis konsumenta (-ów) (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

  Miejscowość, data:
  Szybki kontakt

  Ilość produktów w przechowalni: 0

  Zobacz